Pogrążeni w bólu i smutku, z wielkim żalem zawiadamiamy,
że firma PONYEKSPRESS zakończyła swoje działanie.